อบรมการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ

Share:
เรียนรู้การวิเคราะห์ธุรกิจ รู้เขา...รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ให้ธุรกิจคุณ พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดดิจิทัล

อบรมการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ
อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดี คณะนิเทศสาสตร์
เรียนรู้การสร้างและขยายธุรกิจของท่านผ่านช่องทางดิจิทัล ทุกเทรนด์การตลาดดิจิทัล
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติบใหญ่ ปรับตัวได้ทัน กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
เรียนรู้การวิเคราะห์ธุรกิจ รู้เขา…รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ให้ธุรกิจคุณ พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดดิจิทัล

โดยอธิบายถึงเครื่องมือการตลาดดิจิทัล ดังนี้

1. E-mail Marketing 

เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในรูปแบบของอีเมล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ไปยังที่อยู่อีเมล์ของผู้รับเป้าหมาย อาจจะส่งครั้งละ จำนวนน้อยๆ ถึงคราวละมากๆ


2. Website 
 
เว็บไซต์ เป็นช่องทางทำการตลาดที่สามารถทำงานให้ลูกค้าเข้ามาหาข้อมูลของสินค้าบริการได้ตลอดเวลา สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ

3. Search Engine and Optimization

การปรับแต่งเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาและการเพิ่ม Backlinks ซึ่งเป็นลิงค์ที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอยู่ในอันดับต้นๆ บน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) เมื่อกรอก Keyword (คำค้นหา) ที่ต้องการผ่าน Search Engine (เครื่องมือค้นหา) ต่างๆ อาทิ Google, Yahoo!, Bing เป็นต้น โดยเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ในระยะยาว

4. Social Media Tools

เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่น

ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์กรุงเทพ

Share:

Leave a reply