วิชาการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ สอนการตลาดผ่านไลน์ โฆษณาในไลน์

Share:
รอยยิ้ม ความรู้ ความสุข สนุกจริงๆนะ CD351 วิชาการสื่อสารการตลาดด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนทฤษฎี ฝึกลงมือปฏิบัติ และเล่นเกมฝึกทักษะสร้างความสุข สนุกสนามเกี่ยวกับไลน์ ทีนี่ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

วิชาการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ สอนการตลาดผ่านไลน์ โฆษณาในไลน์

วิชาโชว์ของ นศ. การสื่อสารการตลาดดิจิทัล ปี3 #DigiC สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
วิชาการสื่อสารธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มีสอนที่เดียวในหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย

ทำจริง ลงมือจริง กับวิจัยเกี่ยวกับไลน์ที่ได้นำเสนอออกมาในวันนี้
เพื่อเข้าใจการสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือไลน์กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่สนใจ ทั้งผู้สูงอายุ วัยรุ่น และบริษัท SME และภาครัฐ ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ หลักการของความเป็นวิชาการในการทำวิจัยเพื่อเป็นทักษะระหว่างเรียนและอนาคตต่อไป #วิชาการสื่อสารธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันไลน์

คำอธิบายรายวิชาการสื่อสารธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันไลน์
สอนเกี่ยวกับแนวคิดและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ หลักการตลาดทางตรงและการตลาดเชิงปฏิสัมพันธ์การออกแบบข้อความและข้อเสนอ การวางแผนสื่อ การจัดการฐานข้อมูล การทดสอบและวัดผล การประยุกต์ใช้และทิศทางในอนาคตของการสื่อสารธุรกิจด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์

รอยยิ้ม ความรู้ ความสุข สนุกจริงๆนะ CD351 วิชาการสื่อสารการตลาดด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนทฤษฎี ฝึกลงมือปฏิบัติ และเล่นเกมฝึกทักษะสร้างความสุข สนุกสนามเกี่ยวกับไลน์  ทีนี่ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

รอยยิ้ม ความรู้ ความสุข สนุกจริงๆนะ
CD351 วิชาการสื่อสารการตลาดด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
เรียนทฤษฎี ฝึกลงมือปฏิบัติ และเล่นเกมฝึกทักษะสร้างความสุข สนุกสนามเกี่ยวกับไลน์
ทีนี่ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

 

รอยยิ้ม ความรู้ ความสุข สนุกจริงๆนะ CD351 วิชาการสื่อสารการตลาดด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนทฤษฎี ฝึกลงมือปฏิบัติ และเล่นเกมฝึกทักษะสร้างความสุข สนุกสนามเกี่ยวกับไลน์ ทีนี่ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

 

รอยยิ้ม ความรู้ ความสุข สนุกจริงๆนะ CD351 วิชาการสื่อสารการตลาดด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนทฤษฎี ฝึกลงมือปฏิบัติ และเล่นเกมฝึกทักษะสร้างความสุข สนุกสนามเกี่ยวกับไลน์ ทีนี่ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

 

รอยยิ้ม ความรู้ ความสุข สนุกจริงๆนะ CD351 วิชาการสื่อสารการตลาดด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนทฤษฎี ฝึกลงมือปฏิบัติ และเล่นเกมฝึกทักษะสร้างความสุข สนุกสนามเกี่ยวกับไลน์ ทีนี่ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

 

รอยยิ้ม ความรู้ ความสุข สนุกจริงๆนะ CD351 วิชาการสื่อสารการตลาดด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนทฤษฎี ฝึกลงมือปฏิบัติ และเล่นเกมฝึกทักษะสร้างความสุข สนุกสนามเกี่ยวกับไลน์  ทีนี่ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

รอยยิ้ม ความรู้ ความสุข สนุกจริงๆนะ CD351 วิชาการสื่อสารการตลาดด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนทฤษฎี ฝึกลงมือปฏิบัติ และเล่นเกมฝึกทักษะสร้างความสุข สนุกสนามเกี่ยวกับไลน์ ทีนี่ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Share:

Leave a reply