การโฆษณาแบบดั้งเดิม Vs การตลาดด้านเนื้อหา

Share:
การโฆษณาแบบดั้งเดิม Vs การตลาดด้านเนื้อหา (Content marketing)

การโฆษณาแบบดั้งเดิม Vs การตลาดด้านเนื้อหา (Content marketing)
แนะนอนในการทำการตลาดยุคก่อน เมื่อคิดถึงการทำโฆษณา  ก็ต้องนึกถึง tv วิทยุ หนังสือพิมพ์ และอื่นๆ แต่มายุคดิจิทัลนี้ ยุคที่พฤติกรรมผู้ยริโภคเปลี่ยนไปการทำการตลาดก็เปลี่ยนไป หันมาสนใจเนื้อหา Content มากกว่าช่องทางที่ใช่ไปซะแล้ว เนื้อหาทางการตลาดนั้น ในยุคนี้ต้องเกิดคุณค่า เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค ถึงจะทำให้การดำเนินการตลาดมีประสิทธิภาพ

การโฆษณาแบบดั้งเดิม Vs การตลาดด้านเนื้อหา (Content marketing)

การโฆษณาแบบดั้งเดิม Vs การตลาดด้านเนื้อหา (Content marketing)

และภาคส่วนใดบ้างที่เชื่อมโยงกับการทำการตลาดที่สามารถจัดการชื่อเสียงออนไลน์ของธุรกิจกิจได้
แน่นอนคุณควรจัดการดังนี้
A. ชื่อของคุณ
B. บริษัท ของคุณ
C. แบรนด์ของคุณ
D. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
E. ชื่อเสียงของพนักงานระดับสูง
F. ผู้ใช้อื่น

โดยเนื้อหาที่ออกไปต้องไม่เน้น hard sale แต่ต้องเน้นสร้างคุณค่าให้ประโยชน์ก่อนเสมอนะครับ
อ้างอิงภาพ acctactmedia

Share:

Leave a reply