ส่องช่องทาง Hot Hit การตลาดออนไลน์ ในกลุ่ม CLMV

Share:

ส่องช่องทาง Hot Hit การตลาดออนไลน์ ในกลุ่ม CLMV

เมื่อพูดถึงกลุ่มประเทศ CLMV นั้นได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง และประเทศ เหล่านี้เป็นทั้งแหล่งผลิตและตลาดใหม่ที่น่าสนใจของภูมิภาครวมถึงประเทศไทย ประเทศไทยทำการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV ในอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจรวมถึงสิทธิประโยชน์ ทางการค้าการลงทุน ที่มีมากขึ้นจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ขณะที่สภาพสังคมวัฒนธรรมและปัจจัยแวดล้อมที่มีความใกล้ เคียงกับประเทศไทย จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ
กลุ่มประเทศ CLMV กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากการสนับสนุนของรัฐบาลแต่ละประเทศ ทั้งระบบโครงข่ายการสื่อสารพื้นฐานอย่างระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ได้มีการคาดประมาณว่ายอดขายสินค้าออนไลน์จะเติมขึ้นอย่างแน่นอน จนเกิดเป็นตลาด E–Commerce ที่ดึงดูดการลงทุนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบการเงินการธนาคาร ไปจนถึงระบบการขนส่ง ที่เอื้ออำนวยต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายออนไลน์ โดยที่เมื่อส่องช่องทาง
Hot Hit การตลาดออนไลน์ ในกลุ่ม CLMV ในแต่ละประเทศพบว่า
กัมพูชา ใช้ช่องทางเว็บไซต์ Glad Market, Shop168 และ MALL855 เป็นเว็บไซต์ท้องถิ่นที่ติดตลาดกัมพูชาโดย Glad Market ได้รับความนิยมสูงที่สุด ขณะที่ MALL855 ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อดาวน์โหลดฟรีสำหรับแอนดรอยด์ด้วย แต่ทั้ง 3 แพลตฟอร์มยังคงไม่มีการให้บริการชำระเงินผ่านทางธนาคาร รวมทั้งบัตรเครดิต

ลาว ใช้แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ที่ชื่อว่า Plaosme ซึ่งได้รับแหล่งเงินกู้เพื่อสร้างและพัฒนามาจากธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม SMEs มีพื้นที่เพื่อขายสินค้าทั้งในประเทศลาวเอง และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ดังกล่าวกว่า 80 ราย
เมียนมา ยังมีปัญหาการให้บริการอินเทอร์เน็ตยังคงไม่ครอบคลุม ทำให้อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรมีเพียง 33.4% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองใหญ่อย่างย่างกุ้ง อย่างไรก็ตามเมียนมาก็มีเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ BaganMart, OneKyat และ Shop.com.mm
เวียดนาม ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ยอดฮิตของเวียดนามไม่ใช่เว็บไซต์ท้องถิ่นเหมือนกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม CLMV แต่เป็น Lazada ขณะที่ Thegioididong เว็บไซต์ท้องถิ่นของเวียดนามตามมาเป็นอันดับที่ 2 โดยมีปริมาณการเข้าใช้ใกล้เคียงกับ Lazada โดยทั้ง 2 แพลตฟอร์มสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และสามารถทำธุรกรรมผ่านทางธนาคารได้
ดังนั้นหากมองดูแล้วโอกาสการทำธุรกิจ การตลาดออนไลน์ในประเทศกลุ่ม CLMV ทุกประเทศนั้นน่าสนใจ จัดเป็นประเทศที่ตอบโจทย์ผู้ค้าออนไลน์ ซึ่งสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลในโลกของการค้าที่ไร้พรมแดน การค้าขายออนไลน์สินค้าและบริการต้องมีคุณภาพ และสิ่งที่สำคัญต้องเข้าใจวัฒนธรรม พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละปรเทศให้ลึกซึ้ง ต้องเป็นผู้ค้าที่ไว้ใจได้ จริงใจต่อผู้บริโภค

อ้างอิงข้อมูลบางส่วน:
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ส่องช่องทาง Hot Hit การตลาดออนไลน์ ในกลุ่ม CLMV

ส่องช่องทาง Hot Hit การตลาดออนไลน์ ในกลุ่ม CLMV

 

Share:

Leave a reply