อบรมเปิดโลกกว้างการตลาดดิจิทัล ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC การตลาดดิจิทัล

Share:
อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์

อบรมเปิดโลกกว้างการตลาดดิจิทัล ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC การตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการตลาดดิจิทัล เป็นผู้นำทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบการการตลาดดิจิทัลในอนาคต
อบรมโดยอาจารย์ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์ 
อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์
ผู้เข้าอบรมการตลาดดิจิทัลได้ความรู้ การทำการตลาดแบบครบ 360 องศา ทั้งการตลาดผ่านอีเมล์ การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งการดูแลเพจ การซื้อโฆษณาผ่านอินสตาร์แกรม ซื้อโฆษณาผ่านยูทูป

อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์

อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์

อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์

อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์


อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์

อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์


อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์

อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์

อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์

อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์

Share:

Leave a reply