อบรมการดูแลและจัดการเพจเฟซบุ๊ก การทำการตลาดดิจิทัลผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก

Share:
อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์

การดูแลและจัดการเพจเฟซบุ๊ก การทำการตลาดดิจิทัลผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาการตลาดดิจิทัล
เรียนวิชาการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก
พร้อมนำเสนอต่อ อาจารย์สอนวิชาเฟซบุ๊กศึกษา
อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุชสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล SCB Business Center
กูรูการตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดออนไลน์

Share:

Leave a reply