ช่วงเวลาอันสั้นนักของโพสต์เฟซบุ๊ก แค่ 30 นาทีที่ทำให้คนเห็น

Share:
ช่วงเวลาอันสั้นนักของโพสต์เฟซบุ๊ก แค่ 30 นาทีที่ทำให้คนเห็น

ช่วงเวลาอันสั้นนักของโพสต์เฟซบุ๊ก แค่ 30 นาทีที่ทำให้คนเห็น
เฟซบุ๊กเมื่อเราโพสต์จะมีเวลาหายใจอยู่บนโลกออนไลน์ของเฟซบุ๊กแค่ 30 นาทีเน่านั้น
ซึ่งไม่มากนักกับการมีชีวิตที่สั้นของการโพสต์เฟซบุ๊ก
เวลาที่โพสต์ของเฟซบุ๊กทำให้คนเห็นได้ก็แค่ 30 นาที

ช่วงเวลาอันสั้นนักของโพสต์เฟซบุ๊ก แค่ 30 นาทีที่ทำให้คนเห็น

ช่วงเวลาอันสั้นนักของโพสต์เฟซบุ๊ก แค่ 30 นาทีที่ทำให้คนเห็น

Share:

Leave a reply