93% ของธุรกิจใช้เฟซบุ๊ก Facebook ในการดำเนินการทางธุรกิจ ทั้งการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขาย ที่ทำให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกัน ซึ่งใช้นำหน้า Twitter ที่ 79% 

Share:

93% ของธุรกิจใช้เฟซบุ๊ก Facebook ในการดำเนินการทางธุรกิจ ทั้งการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขาย ที่ทำให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกัน ซึ่งใช้นำหน้า Twitter ที่ 79% 

Share:

Leave a reply