โควิด-19 (COVID-19) เปลี่ยนคนเปลี่ยนโลก

Share:

โควิด-19 (COVID-19) เปลี่ยนคนเปลี่ยนโลก

ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับผู้คนและภาคธุรกิจต่างๆ  ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ทั้งทางโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของคน
ซึ่งก่อนหน้านี้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนใช้เงินซื้อความสะดวกสบายและความสุข นิยมกิน ดื่ม เที่ยว ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน เมื่อสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรง พฤติกรรมของคนออกจากบ้านน้อยลง กิจกรรมที่ชอบกินข้าว ดื่มกาแฟ เช็กอินตามคาเฟ่ นวด สปา ทำเล็บ ออกกำลังกาย กินเหล้าสังสรรค์เฮฮา รวมถึงเดินการทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศก็ต้องลดลงไปด้วย เกิดเป็นความโดดเดี่ยวจากการกักตัวและการรักษาระยะห่างทางสังคม การกักตัวอยู่ที่บ้านช่วงนี้ทำให้การดำเนินชีวิตช้าลง ผู้คนให้เวลากับตนเองและครอบครัวอย่างเต็มที่มากขึ้น กินอาหารอยู่กับบ้าน ออกกำลังกาย นอนเสพข่าวสาร และหาความสุขในยามว่าง เช่น เล่นเกม อ่านหนังสือ เล่นดนตรี ฟังเพลง โดยทั้งนี่้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต ไวไฟ ที่นำผู้คนเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในโลกไร้พรมแดนในยุคโรคระบาดของโรคโควิด-19
	ซึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมคนเมื่อต้องอยู่บ้านมากขึ้น เวลาว่างส่วนใหญ่ก็หมดไป การท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด และสื่อออนไลน์นับเป็นแหล่งสารสนเทศที่ป้อนความรู้และความบันเทิงให้ได้ไม่สิ้นสุด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีออนไลน์อย่างอีคอมเมิร์ซในการสั่งซื้อสินค้าก็เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ระบบนิเวศของอีคอมเมิร์ซจะเติบโต ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจส่งสินค้า ส่งอาหาร สังคมแบบไร้เงินสด และระบบการขายสินค้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการนำหุ่นยนต์ ยานพาหนะไร้คนขับ หรือแม้แต่โดรนมาให้บริการ การบริการออนไลน์ใหม่ๆ ที่จากเดิมเป็นการทำออฟไลน์ เช่น การศึกษา สุขภาพ การแพทย์ ก็จะหันมาใช้ด้วยเช่นกัน
	 วิกฤตในครั้งนี้คนต้องหันมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างจริงจังเรียนรู้กับมัน ท้ายที่สุดนี้ไม่ว่าโรคจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปอย่างไร คนทุกคนต้องมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นเพื่อความอยู่รอดที่ยั่งยืน 


 

ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับผู้คนและภาคธุรกิจต่างๆ  ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ทั้งทางโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของคน

ซึ่งก่อนหน้านี้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนใช้เงินซื้อความสะดวกสบายและความสุข นิยมกิน ดื่ม เที่ยว ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน เมื่อสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรง พฤติกรรมของคนออกจากบ้านน้อยลง กิจกรรมที่ชอบกินข้าว ดื่มกาแฟ เช็กอินตามคาเฟ่ นวด สปา ทำเล็บ ออกกำลังกาย กินเหล้าสังสรรค์เฮฮา รวมถึงเดินการทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศก็ต้องลดลงไปด้วย เกิดเป็นความโดดเดี่ยวจากการกักตัวและการรักษาระยะห่างทางสังคม การกักตัวอยู่ที่บ้านช่วงนี้ทำให้การดำเนินชีวิตช้าลง ผู้คนให้เวลากับตนเองและครอบครัวอย่างเต็มที่มากขึ้น กินอาหารอยู่กับบ้าน ออกกำลังกาย นอนเสพข่าวสาร และหาความสุขในยามว่าง เช่น เล่นเกม อ่านหนังสือ เล่นดนตรี ฟังเพลง โดยทั้งนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต ไวไฟ ที่นำผู้คนเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในโลกไร้พรมแดนในยุคโรคระบาดของโรคโควิด-19

ซึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมคนเมื่อต้องอยู่บ้านมากขึ้น เวลาว่างส่วนใหญ่ก็หมดไป การท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด และสื่อออนไลน์นับเป็นแหล่งสารสนเทศที่ป้อนความรู้และความบันเทิงให้ได้ไม่สิ้นสุด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีออนไลน์อย่างอีคอมเมิร์ซในการสั่งซื้อสินค้าก็เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ระบบนิเวศของอีคอมเมิร์ซจะเติบโต ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจส่งสินค้า ส่งอาหาร สังคมแบบไร้เงินสด และระบบการขายสินค้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการนำหุ่นยนต์ ยานพาหนะไร้คนขับ หรือแม้แต่โดรนมาให้บริการ การบริการออนไลน์ใหม่ๆ ที่จากเดิมเป็นการทำออฟไลน์ เช่น การศึกษา สุขภาพ การแพทย์ ก็จะหันมาใช้ด้วยเช่นกัน
 วิกฤตในครั้งนี้คนต้องหันมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างจริงจังเรียนรู้กับมัน ท้ายที่สุดนี้ไม่ว่าโรคจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปอย่างไร คนทุกคนต้องมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นเพื่อความอยู่รอดที่ยั่งยืน


อ.ต้นรัก
อปท.นิวส์ : ท้องถิ่นมั่งคั่ง ประเทศมั่นคง ฉบับต้นเดือน 1-15 พ.ค.63

Share:

Leave a reply