สร้างโอกาสอัพสกิล (Up Skill) เสริมความรู้พัฒนาตนเองในช่วงวิกฤติโควิด-19

Share:
วิธีสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน

ในช่วงของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นสิ่งที่นำโอกาสมาให้พวกเรา ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ มากมาย ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงอยู่ของผู้คน ทุกวันนี้การปฏิสัมพันธ์พบปะข้าตาของคนก็ลดลง จนเกิดโลกดิจิทัลที่ทำให้พฤติกรรมของคนใช้เวลาอยู่กับหน้าจอวันละ 8-10 ชั่วโมง ตั้งแต่จอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ อีกหลายชนิด เมื่อโลกเปลี่ยน คนต้องปรับ ทั้งการเรียนรู้ การทำงาน และ การใช้ชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าในโลกดิจิทัลในวันนี้

ซึ่งช่วงวิกฤติโควิด-19 ถือเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายของผู้คนที่ต้องประสบปัญหาการดำเนินชีวิตประจำวันทั้ง เงินทอง ปากท้อง แต่ในความเลวร้ายมักมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอ ถ้าเรามองเป็นโอกาส ที่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง
โดยที่การเรียนรู้แบบ Online Learning เป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนแบบใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทำการเรียนการสอนโดยสามารถเรียนผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เราสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ อยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถเรียนได้ แม้จะอยู่คนละประเทศก็ตาม ตลอดจนเรียนซ้ำได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งในช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 การเรียนรู้รูปแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อการใช้เวลาว่างในการหาความรู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้นช่วงนี้ผมขอแนะนำแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้อัพสกิล (up skill) เสริมความรู้พัฒนาตนเองของคนทุกอายุ ทุกเพศทุกวัยได้เข้าไปเรียนรู้กัน เป็นหลักสูตรออนไลน์ระดับโลกที่เปิดให้ใช้งานฟรี ลองเข้าไปอัพสกิลกันได้เลยตามนี้

1. เว็บไซต์เรียนออนไลน์ “คอสเซียร่า Coursera” เริ่มมาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยทั่วโลก และบริษัทต่าง ๆ สร้างสรรค์คอร์สเรียนในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษา ฟิสิกส์ กฎหมาย IT และอื่นๆอีกมากมาย ให้เรียนฟรีที่ https://www.coursera.org   

2. เว็บไซต์เรียนออนไลน์ “EdX” ที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบัน MIT กับ Harvard University รวมทั้งพาร์ทเนอร์จากมหาวิทยาลัยและบริษัทต่าง ๆ มีหลักสูตรกว่า 500 หลักสูตรให้เลือกเรียน โดยส่วนใหญ่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ทันสมั เช่น Big Data Analytics โดยเข้าเรียนได้ที่ https://www.edx.org
และ 3.เว็บไซต์เรียนออนไลน์ที่เป็นที่ยอดนิยมอย่างมากคือ “Udemy” เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยหลักสูตรวิดีโอมากกว่า 130,000 วิชาให้เลือก และมีคอร์ส มากกว่า 150,000 คอร์ส ตั้งแต่คอร์สสอนทำอาหาร เย็บปักถักร้อย ภาษา เขียนโปรแกรม การจัดการชีวิต การแต่งรูป ฝึกโยคะ หรือศิลปะการป้องกันตัว ซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้เสริมทักษะชีวิตอย่างมากในช่วงการกักตัวหยุดเชื้อเพื่อชาตินี้ โดยสามารถเข้าเรียนได้ที่ https://www.udemy.com

ซึ่งแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับตนเองในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ดังนั้นเราต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เกิดมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเรามีเวลาอยู่กับตนเอง มีเวลาในการอัพสกิล (up skill) สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  แล้วอย่าลืม..! นำเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตนเองให้มีคุณค่ามากขึ้นในสถานการณ์และโลกที่กำลังเปลี่ยนไปด้วยนะครับ

อาจารย์ต้นรัก
อาจารย์ประจำสาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
วิทยากรด้านดิจิทัล
บทความในหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ หนังสื่อพิมพ์รายปักษ์ของแระเทศไทย

วิทยากร-Digital-Literacy-ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี-3
Share:

Leave a reply