ให้ความสำคัญก่อนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 5.0

Share:
ให้ความสำคัญก่อนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 5.0

ให้ความสำคัญก่อนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 5.0

ทุกวันนี้การสร้างแบรนด์เป็นที่สำคัญกับธุรกิจและองค์กร เรามักเห็นหลายองค์กรมีการวาง กลยุทธ์ ซึ่งคำว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม วิธีการและขั้นตอน โดยใช้วิธีการใช้กลอุบายต่าง ๆ หรือเล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้กับคู่แข่ง ตลาดเพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นที่ 1 ที่ครองใจผู้บริโภค”

ซึ่งในยุคดิจิทัลนี้การวางแผนกลยุทธ์ Digital Marketing เป็นสิ่งที่องค์กรต้องใช้เป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจแล้วกลยุทธ์ Digital Marketing คืออะไร ? หากอธิบายให้พอเข้าใจโดยสังเขป Digital Marketing Strategy คือ การทำการตลาดออนไลน์ โดยเลือกใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ แพลตฟอร์มต่างๆให้เหมาะสม เพื่อดำเนินงานการตลาดให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบัน และบรรลุเป้าหมายที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดต้องการดังนี้
1.0 ต้องสร้างการรับรู้ สร้างความจดจำตราสินค้าของแบรนด์ (Brand Awareness)
2.0 ต้องนำแบรนด์ สินค้า ไปสู่การมีส่วนร่วม (Engagement) กับผู้คน
3.0 ต้องทำให้ผู้บริโภคมีการติดตาม (Subscribe) ที่มากขึ้นการรับรู้และนำมาซึ่งยอดขาย
4.0 ต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบ CRM กับลูกค้าจนเกิดการซื้อซ้ำและจงรักภักดีในแบรนด์

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลหรือ Digital Marketing Strategy เป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจดิจิทัลมาก ๆ การวางกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลโดยกำหนดเป้าหมายและแนวทางของ Digital Marketing ให้ชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งในแผนการตลาดที่เรียกว่ากลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ Integrated Marketing Strateg โดยองค์กรต้องคำนึกถึงสิ่งที่สำคัฐก่อนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลไว้ดันี้
1. ต้องคิดวางกลยุทธ์ Digital Marketing โดยกำหนดเป้าหมายและแนวทางให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร
2. เลือกการบริหารจัดการช่องทางสื่อ (Media Channel) และคอนเทนต์ (Content) ที่แตกต่างตามพฤติกรรมการบริโภคสื่อออนไลน์ให้เชื่อมโยงกับพฤติกรรมผู้บริโภคออฟไลน์แบบครบทุกมิติ
3. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคอนเทนต์ แผนการตลาด และกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับโซเชียลมีเดียต่างชนิดที่มีฟังก์ชันไม่เหมือนกัน
4. พึงสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Persona) ว่าลูกค้าชอบเล่นโซเชียลแพลตฟอร์มไหน เพื่อให้คอนเทนต์เข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ต้องรู้จักลูกค้าเฉพาะ (Niche Audience) พร้อมกับโปรโมทสินค้า และบริการของธุรกิจให้เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ (Mass Audience) สร้างการรับรู้เบื้องต้นให้ได้มากที่สุด

และนี้คือสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เพราะในปัจจุบันเมื่อการทำธุรกิจไม่ต่างอะไรกับการออกมารบกันเพื่อเอาชนะใจลูกค้าให้ได้ ท่ามกลางคู่แข่งในตลาด การวางกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมเป็นสิ่งที่ต้องลงมือทำแต่ที่สำคัญกว่านั้นอย่างที่กล่าวว่าต้องคำนึกถึงสิ่งที่สำคัฐก่อนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเสียก่อนนะครับ

ให้ความสำคัญก่อนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 5.0

ให้ความสำคัญก่อนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 5.0

 

Share:

Leave a reply