การสร้างบัญชีรับรอง Line official account Line OA

Share:

การสร้างบัญชีรับรอง Line official account (Line OA)

ประเภทของบัญชี LINE Official Account

โล่สีเขียว
บัญชีพรีเมียม (Premium Account)
บัญชีที่ได้รับการรับรองจาก LINE โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

โล่สีน้ำเงิน
บัญชีรับรอง (Verified Account)
บัญชี LINE ที่ได้รับการรับรอง โดยจะต้องลงทะเบียนข้อมูลบัญชีและธุรกิจ เพื่อให้ LINE
ตรวจสอบบัญชีประเภทนี้ จะสามารถค้นหาผ่าน

โล่สีเท่าบัญชีทั่วไป (Unverified Account)
บัญชีสำหรับร้านค้าและบุคคล ที่สามารถใช้งานทุกฟีเจอร์พื้นฐานได้ตามปกติ เพียง
ลงทะเบียนข้อมูลบัญชีสั้น ๆ ก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลย

การสร้างบัญชีรับรอง Line official account (Line OA)

การสร้างบัญชีรับรอง Line official account (Line OA)

วิธีสร้างบัญชี LINE Official Account

1. เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ www.linebiz.com/th
เข้าไปที่ Services แลืวเลือก LINE Account Connect

2. คลิก ‘สร้างบัญชีรับรอง’ หรือ ‘สร้างบัญชีทั่วไป’
ตามประเภท LINE Official Account ที่ต้องการสมัคร

3. กรอกข้อมูล ‘ลงทะเบียนข้อมูลบริษัท/ร้าน’
กรอกข้อมูลบัญชี ประเภทธุรกิจ/การสมัคร ชื่อธุรกิจที่จดทะเบียน และข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน

4. คลิก ‘ข้อกำหนดการใช้บริการ LINE ออฟฟิเชียลแอคเคาท์’
เพื่อศึกษาข้อกำหนดการใช้บริการก่อนสมัครใช้บริการ

5. คลิก ‘ดำเนินการต่อ’
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

การสร้างบัญชีรับรอง Line official account (Line OA)

การสร้างบัญชีรับรอง Line official account (Line OA)

 

Share:

Leave a reply