วิชาเกี่ยวกับไลน์ การสื่อสารผ่านไลน์ อ.ต้นรัก อาจารย์และที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์

Share:
อ.ต้นรัก อาจารย์และที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์

วิชาเกี่ยวกับไลน์ การสื่อสารผ่านไลน์
“เพราะสมาร์ทโฟนไม่ได้มีไว้แค่ “เล่นเกม แต่สร้างธุรกิจได้”
การเรียนแบบบูรณาการ ต่างคณะ ต่างสาขา กลุ่ม 2(502)
วิชาการ CD351 การสื่อสารธุรกิจด้วยแอปพลิเคชันไลน์
เรียนจริง สร้างธุรกิจจริง ได้ความรู้ ความสุข ความสนุกไปพร้อมกัน ขอบคุณนศ.ที่น่ารักทุกคนนะ
การทำการตลาดผ่านไลน์ การทำธุรกิจผ่านไลน์ นักศึกษาเรียนจริง ทำจริง
อ.ต้นรัก อาจารย์และที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์

อ.ต้นรัก อาจารย์และที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์

อ.ต้นรัก อาจารย์และที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์


อ.ต้นรัก อาจารย์และที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์

อ.ต้นรัก อาจารย์และที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์


อ.ต้นรัก อาจารย์และที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์

อ.ต้นรัก อาจารย์และที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์


อ.ต้นรัก อาจารย์และที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์

อ.ต้นรัก อาจารย์และที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์

Share:

Leave a reply