อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 ขายของออนไลน์ง่ายนิดเดียว วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Share:
อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 ขายของออนไลน์ง่ายนิดเดียว

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ขอบคุณผอ.นิรันดร์ ขอบคุณท่านรองและอ.เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
และที่สำคุญขอบคุณผู้เข้าอบรมที่น่ารักทุกท่านด้วยครับ

ดิจิทัล 4.0” และ “ดิจิทัลไทยแลนด์” เป็นวลีที่คนไทยเริ่มจะได้ยินบ่อยขึ้นในช่วงหลายปีมานี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าหมายถึงอะไร เกี่ยวข้องกับพวกเรายังไง ส่งผลอะไรต่อชีวิตเราบ้าง และประเทศไทยในตอนนี้อยู่ในยุคใด คนไทยมีชีวิตผูกติดกับดิจิทัลมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ต ซื้อขายออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ ทำธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น การสื่อสาร แต่เพียงเท่านี้ยังไม่พอที่จะพาสังคมไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยายการเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 

Share:

Leave a reply