ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา งานสัมมนาพิเศษ ธุรกิจสปา – เวลเนส ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม

Share:
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 3

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
งานสัมมนาพิเศษ ธุรกิจสปา – เวลเนส ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม
วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. – 16.30 น
ณ ห้องสโรชา – บุษกร – นิลุบล ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา
จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายวางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรม Health & Wellness Economy เป็นงานสัมมนาพิเศษและการจัดเวทีสร้างเครือข่ายแบบ One Stop ของเครือข่ายธุรกิจสุขภาพและความงาม Health, Spa & Wellness ภายใต้แนวคิด : “Now & Never : ดิสรัปท์…ฝ่าวิกฤต ธุรกิจสปา-เวลเนส-ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจสามารถฝ่าฟันวิกฤต”

อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ ให้คำปรึกษาโซนจับคู่บัดดี้ทางธุรกิจ ในส่วนของที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 3

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 3


ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 3

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 3


ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 3

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 3

Share:

Leave a reply