วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Share:
อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วิทยากรบรรยายติดอาวุธเครื่องมือในการสร้างสรรค์สื่อในยุคดิจิทัล ให้กับเจ้าหน้าที่ชำนาญการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้และความสุขที่ได้ให้ไปจะเป็นอาวุธติดมือไปใช้ได้ตลอดไปครับ อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อเครื่องมือการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Share:

Leave a reply