เรียนฟรีคอร์ส Facebook MarketPlace ส่งเสริมการสร้างรายได้ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
เรียนฟรีคอร์ส Facebook MarketPlace ส่งเสริมการสร้างรายได้ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

เรียนฟรีคอร์ส Facebook MarketPlace ส่งเสริมการสร้างรายได้ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

เรียนฟรีคอร์ส Facebook MarketPlace ส่งเสริมการสร้างรายได้ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  • รู้จักตลาดบนโลกออนไลน์ เฟสบุ๊คมาร์เก็ตเพลส
  • เปิดตลาดสดเฟสบุ๊ค ใครๆก็ขายได้ ด้วยเพจและตัวช่วย
  • ปั้นเพจด้วย 6 สิ่งสำคัญ สร้างความปัง อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส Facebook MarketPlace ส่งเสริมการสร้างรายได้ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันในช่องทางการตลาดที่หลากหลายได้

สิ่งที่จะได้รับ เFacebook MarketPlace ส่งเสริมการสร้างรายได้ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีความรู้ด้านการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์
2. ผลิตภัณฑ์สามารถมีมูลค่าเข้าสู่ระบบตลาดได้
3. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น

คลิกเรียนฟรี 
https://www.boostup.in.th/course/preview/908

Share:

Leave a reply