เรียนฟรีคอร์ส เทคนิคยิงโฆษณาเฟสบุ๊คแบบง่าย อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
เรียนฟรีคอร์ท เทคนิคยิงโฆษณาเฟสบุ๊คแบบง่าย อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

เรียนฟรีคอร์ส เทคนิคยิงโฆษณาเฟสบุ๊คแบบง่าย อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

เรียนฟรีคอร์ท เทคนิคยิงโฆษณาเฟสบุ๊คแบบง่าย อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

เรียนฟรีคอร์ส เทคนิคยิงโฆษณาเฟสบุ๊คแบบง่าย อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  • ทำไมต้องโฆษณาผ่าน Facebook
  • การทำการตลาดผ่าน Facebook ต้องทำอย่างไรบ้าง
  • การซื้อโฆษณา Facebook มีกี่วิธี อะไรบ้าง
  • การซื้อโฆษณาเฟสบุ๊คด้วยการ Boost post
  • การซื้อโฆษณาเฟสบุ๊คด้วยการ Ads Manager
  • การสร้างโฆษณา Facebook 5 ขั้นตอนด้วย Ads Manager

คอร์ส เทคนิคยิงโฆษณาเฟสบุ๊คแบบง่าย อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันในช่องทางการตลาดที่หลากหลายได้

สิ่งที่จะได้รับ เทคนิคยิงโฆษณาเฟสบุ๊คแบบง่าย อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีความรู้ด้านการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์
2. ผลิตภัณฑ์สามารถมีมูลค่าเข้าสู่ระบบตลาดได้
3. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น

เรียนทีนี่ ฟรี
https://www.boostup.in.th/course/preview/909

Share:

Leave a reply