คอร์สเรียนฟรี เทคนิคการสร้างยอดขายด้วย Line OA (LINE Official Account ) อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
คอร์สเรียนฟรี เทคนิคการสร้างยอดขายด้วย Line OA (LINE Official Account ) อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

คอร์สเรียนฟรี เทคนิคการสร้างยอดขายด้วย Line OA (LINE Official Account ) อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

คอร์สเรียนฟรี เทคนิคการสร้างยอดขายด้วย Line OA (LINE Official Account ) อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 • มาทำความรู้จัก LINE กันเถอะ
 • วิธีสร้าง LINE Official Account ด้วยปลายนิ้ว
 • การสร้าง LINE Official Account
 • การสร้างบัญชีรับรอง
 • การเพิ่มเพื่อน/ลูกค้า
 • วิธีการซื้อพรีเมี่ยมID และแพกเกจรายเดือน
 • การบรอดแคสต์ผ่านมือถือ
 • การสร้างริชเมนู
 • การสร้างคูปองเพื่อยอดขาย
 • การสร้างบัตรสะสมแต้ม
 • สร้างรูปคูปอง บัตรสะสมแต้ม และสื่ออื่น ๆ สำหรับ Line OA ด้วย Canva ฟรี

คอร์ส เทคนิคการสร้างยอดขายด้วย Line OA
ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันในช่องทางการตลาดที่หลากหลายได้

สิ่งที่จะได้รับ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีความรู้ด้านการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์
2. ผลิตภัณฑ์สามารถมีมูลค่าเข้าสู่ระบบตลาดได้
3. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น

คลิกเรียนฟรี 
https://www.boostup.in.th/course/preview/910

Share:

Leave a reply