เฟซบุ๊กประกาศ ! จำกัดจำนวนโฆษณาต่อเพจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

Share:
เฟซบุ๊กประกาศ ! จำกัดจำนวนโฆษณาต่อเพจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2020 ที่ผ่านมา ตามที่เฟซบุ๊ก Facebook เคยประกาศไว้ในเดือนตุลาคม 2019 ว่าจะจำกัดการโฆษณาต่อหน้าเพจโดยมีการจำกัดปริมาณของโฆษณาที่แสดง โดยอ้างว่า การปรับครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ลงโฆษณาลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณาได้ดีขึ้น ซึ่งวันนั้นก็ได้มาถึงแล้ว โดยที่เฟซบุ๊กออกกฎจำกัดจำนวนโฆษณาต่อเพจดังนี้

1.ถ้าเพจขนาดเล็กถึงขนาดกลาที่ใช้งบโฆษณา $100K ในเดือนที่มีการใช้จ่ายสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขีดจำกัด โฆษณาต่อหน้า (Ad Limits Per Page) จะจำกัดที่จำนวน 250 โฆษณาในเพจนั้น

2.ถ้าเพจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ใช้งบโฆษณาตั้งแต่ $100K ถึง $1M ในเดือนที่มีการใช้จ่ายสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาขีดจำกัดโฆษณาต่อหน้า (Ad Limits Per Page)จะจำกัดที่จำนวน 1,000 โฆษณาในเพจนั้น

3.ถ้าเพจขนาดใหญ่ที่ใช้งบโฆษณาตั้งแต่ $1M ถึง $10M ในเดือนที่มีการใช้จ่ายสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขีดจำกัดโฆษณาต่อหน้า (Ad Limits Per Page)จะจำกัดที่จำนวน 5,000 โฆษณาในเพจนั้น

4.ถ้าเพจขนาดใหญ่มากที่ใช้งบโฆษณามากกว่า $10M ในเดือนที่มีการใช้จ่ายสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขีดจำกัดโฆษณาต่อหน้า (Ad Limits Per Page)จะจำกัดที่จำนวน 20,000 โฆษณาในเพจนั้น

เฟซบุ๊กประกาศ ! จำกัดจำนวนโฆษณาต่อเพจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เฟซบุ๊กประกาศ ! จำกัดจำนวนโฆษณาต่อเพจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ซึ่งการบังคับใช้ขีดจำกัด โฆษณาจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 จนถึงฤดูร้อนปี 2021 ผู้ลงโฆษณาสามารถดูได้ว่าขีด จำกัด การโฆษณาของเพจตนจะมีผลบังคับใช้สำหรับแต่ละหน้าใน Ads Manager อย่างไรคลิก คลิกรายละเอียด

หลายคนที่ใช้เพจในการทำการตลาดโฆษณาผ่านเพจเฟซบุ๊ก อาจจะท้อใจและเหนื่อยใจกันไปตามกันแต่ทางฟซบุ๊กมีเหตุผลอ้างเหตุผลของการจำกัดจำนวนโฆษณาก็เพื่อให้เพจเกิดการแข่งขันกันเองในการแสดงโฆษณาให้กับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ที่มา Facebook กำหนดจำกัดจำนวนโฆษณาต่อเพจแล้ว

 

เฟซบุ๊กประกาศ ! จำกัดจำนวนโฆษณาต่อเพจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เฟซบุ๊กประกาศ ! จำกัดจำนวนโฆษณาต่อเพจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

Share:

Leave a reply