โซเชียลมีเดียนำพาสู่ Call to Action

Share:
โซเชียลมีเดียนำพาสู่ Call to Action

Call to Action หรือ CTA คือปุ่มในจุดสุดท้ายที่จะเปลี่ยนให้ผู้รับชมทั่วไป เข้ามาสู่กระบวนการคลิกเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น สมัครสมาชิก ลงทะเบียน นำผู้ชมมายังเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งซื้อสินค้า มักจะเห็นกันในเว็บไซต์ หรือโฆษณาโซเชียลมีเดียต่างๆ และด้วย Call to Action คือปุ่มที่นำพาผู้ชมให้ทำบางสิ่งที่เป็นเป้าหมายของนักการตลาดยุคดิจิทัล

รูปแบบโดมเดล Sนแรฟส Media Call to Action

โซเชียลมีเดียนำพาสู่ Call to Action

โซเชียลมีเดียนำพาสู่ Call to Action

Share:

Leave a reply