ความอยู่รอดของธุรกิจในช่วงการระบาดของ COVID-19

Share:
ความอยู่รอดของธุรกิจในช่วงการระบาดของ COVID-19

ความอยู่รอดของธุรกิจในช่วงการระบาดของ COVID-19
ภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของธุรกิจในช่วงนี้ ที่ทุกธุรกิจต้องสู้
ธุรกิจจะอยู่รอดได้นั้นต้อง
มีไอเดียทางธุรกิจใหม่ New Business Ideas พร้อมลดการหมุนเวียนในตัวองค์กร Reduced Turnover ทั้งการผลิตและทรัพยากรคนตามสถาการณ์ พร้อมกับเพิ่มครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมงานภายในองค์กร Workforce Optimizer ในสถาการณ์ การระบาดของ COVID-19 แบบนี้จะทำให้ธุรกิจเกิดความท้าทาย

ความอยู่รอดของธุรกิจในช่วงการระบาดของ COVID-19

ความอยู่รอดของธุรกิจในช่วงการระบาดของ COVID-19

Share:

Leave a reply