อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรบรรยาย Facebook Ads มือใหม่พลาดไม่ได้

Share:
อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรบรรยาย Facebook Ads มือใหม่พลาดไม่ได้
บรรยายแบ่งปันความรู้ สนุก มันส์ ได้ใจวัยรุ่นมากครับวันนี้
เรื่อง Facebook Ads มือใหม่พลาดไม่ได้

Facebook Ads คือการซื้อโฆษณาบนช่องทาง Facebook เพื่อทำการตลาดให้กับสินค้าและบริการ โดยเราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของอายุ, เพศ, ประเทศ, ความสนใจ ฯลฯ ซึ่งทำให้เข้าถึงลูกค้าได้แม่นยำขึ้น

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรบรรยาย Facebook Ads มือใหม่พลาดไม่ได้


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรบรรยาย Facebook Ads มือใหม่พลาดไม่ได้


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรบรรยาย Facebook Ads มือใหม่พลาดไม่ได้


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรบรรยาย Facebook Ads มือใหม่พลาดไม่ได้


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรบรรยาย Facebook Ads มือใหม่พลาดไม่ได้

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
วิทยากรการตลาดออนไลน์

Share:

Leave a reply