“การมอบสิ่งที่มีคุณค่าเหนือความคาดหมาย” เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค้าบนโลกออนไลน์

Share:

“การมอบสิ่งที่มีคุณค่าเหนือความคาดหมาย” เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค้าบนโลกออนไลน์

Digital Content

Digital Content

 

การสร้างเนื้อหาการตลาดดิจิทัลหรือ (Digital Content) เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการค้าขายในโลกออนไลน์หากอธิบายให้เห็นภาพ คอนเทนต์เปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีค่าเทียบเท่า เพชร พลอย แต่หาก ผลิตคอนเทนต์ไม่ตรงใจ หรือไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้ากําลังมองหา อัญมณี เหล่านั้นจะกลายเป็นหินกรวด ที่หาจากที่ไหนก็ได้เปรียบเสมือนคอนเทนต์ที่เราเห็นทั่วๆไปตามโลกโซเชียลมีเดียนั้นเอง

ดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีคุณค่า นั้นคือ สารสนเทศที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัลทีเป็นประโยชน์ โดยอาศัยการสื่อหรือ การแสดงเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร หรือแม้แต่โทรทัศนหรือโรงภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบดิจิทัลเป็นหลัก เนื่องจากการสร้างคอนเทนต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสื่อสาร ผ่านตัวอักษรหรือบทความเท่านั้นยังมี รูปภาพ, วิดีโอ โดยดิจิทัลคอนเทนต์ประกอบไปด้วย แอนิเมชั่น (Animation), เกม (Game), สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ (e-Learning),คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI),เนื้อหาต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Content) และการออกแบบเว็บ (Web Design)

ดังนั้นนิยาม Digital Content คือ ข้อมูล (Information) ที่ถูกนํามาผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วแสดงผลอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Digital เป็นหลักรวมถึงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สำคัญสิ่งที่ส่งออกไปนั้นต้องเกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย และไม่ควรมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสไวรัลให้คนพูดถึงเพียงอย่างเดียว แต่คอนเทนต์สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความไว้วางใจ และกระตุ้นให้ลูกค้า สอบถามรายละเอียดสินค้าและบริการ ด้วยความสนใจเกินร้อย ตรงตามหลักการของการให้ (Giving) ยิ่งให้ยิ่งได้รับ โดยเฉพาะการมอบสิ่งที่มีคุณค่าเหนือความคาดหมายของลูกค้าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค้าบนโลกออนไลน์ที่ธุรกิจและแบรนด์ควรทำคือ
1. ความจริงใจ ตรงไปตรงมา
2. ทำตามสัญญา
3. บริการที่ดีทั้งก่อนและหลัง
4. คุณค่าและความเชื่อของแบรนด์
5. แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้
6. เสมอต้นเสมอปลายและรักษาคุณภาพ
ดังนั้นผมคิดว่าสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการ นักการตลาด ต้องลองกลับมาถามตัวเองเหมือนกันว่า คุณค่าพื้นฐานเหล่านี้เราทำได้แล้วหรือยัง ก่อนที่จะกระโดดไปเรื่องใหม่ๆที่เราอยากจะทำให้ลูกค้า เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว เราอาจตกม้าตายด้วยเรื่องง่ายๆ แบบนี้ได้เหมือนกัน

บทความอ.ต้นรัก ธวัชัย สุขสีดา หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ ฉบับ 1-15 พฤศจิกายน  2563
เรื่อง  “การมอบสิ่งที่มีคุณค่าเหนือความคาดหมาย” เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค้าบนโลกออนไลน์

บทความอ.ต้นรัก ธวัชัย สุขสีดา หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ ฉบับ 1-15 พฤศจิกายน  2563 เรื่อง  "การมอบสิ่งที่มีคุณค่าเหนือความคาดหมาย" เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค้าบนโลกออนไลน์

บทความอ.ต้นรัก ธวัชัย สุขสีดา หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ ฉบับ 1-15 พฤศจิกายน  2563 เรื่อง  “การมอบสิ่งที่มีคุณค่าเหนือความคาดหมาย” เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค้าบนโลกออนไลน์

 

Share:

Leave a reply