ประกาศนียบัตรการอบรม นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อปลี่ยนแปลงสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
ประกาศนียบัตรการอบรม นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อปลี่ยนแปลงสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ประกาศนียบัตรการอบรม นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อปลี่ยนแปลงสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ประกาศนียบัตรการอบรม นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อปลี่ยนแปลงสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ประกาศนียบัตรการอบรม นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อปลี่ยนแปลงสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:

Leave a reply