กสทช. พัฒนาองค์ความรู้การปรับตัวในยุคดิจิทัลของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร

Share:
ภาพบรรยากาศการบรรยายถานการณ์ Digital Disruption + Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทยอ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร

แบ่งปันในโครงการพัฒนาองค์ความรู้การปรับตัวในยุคดิจิทัลของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประเด็น สถานการณ์ Digital Disruption + Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทย ให้กับสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กสทช.

สถานการณ์ Digital Disruption ในประเทศไทย 
Digital Disruption เรียกได้ว่า Digital Disruption เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เข้ามาปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันให้เปลี่ยนแปลงไปไม่น้อย ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่เปลี่ยนไปจากเดิม ผลจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถาโถมเข้ามาตลอด และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต่างจากอดีต ส่งผลให้ธุรกิจรูปแบบเดิมๆโดน disrupt สูงมากกว่าที่คาดคิดไว้

สถานการณ์ Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทย 
Over-the-Top TV (OTT) 
โอทีที หรือ OTT คือ Over-The-Top อธิบายถึงภาพยนตร์, โทรทัศน์ รวมถึงวงการสื่อดิจิทัล ที่มีการส่งเนื้อหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่กำลังมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน และยังเป็นที่นิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากกระบวนการการสื่อสารแบบ Over-The-Top มีส่วนช่วยในการสร้างวิวัฒนาการของสื่อและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสตรีมมิ่ง, ภาพยนตร์, โทรทัศน์, วิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคต

OTT จะประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่
สื่อและเนื้อหา : ซีรีย์, ภาพยนตร์, วิดีโอ เป็นต้น
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม : เช่น Facebook, YouTube, VIU, Netflix, Line TV และผู้ให้บริการสตรีมมิ่งอื่น ๆ
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่รองรับการใช้บริการ OTT : เช่น โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทำให้การรับชมความบันเทิงผ่านบริการ OTT นั้นสะดวกยิ่งขึ้น
ผู้ใช้บริการ หรือผู้บริโภค : ไม่ว่าจะเป็นบริการที่เสียเงินหรือไม่เสียเงินก็ตาม
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ภาพบรรยากาศการบรรยายถานการณ์ Digital Disruption + Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทยอ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร

ภาพบรรยากาศการบรรยายถานการณ์ Digital Disruption + Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทยอ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร


ภาพบรรยากาศการบรรยายถานการณ์ Digital Disruption + Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทยอ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร

ภาพบรรยากาศการบรรยายถานการณ์ Digital Disruption + Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทยอ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร


ภาพบรรยากาศการบรรยายถานการณ์ Digital Disruption + Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทยอ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร

ภาพบรรยากาศการบรรยายถานการณ์ Digital Disruption + Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทยอ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร


ภาพบรรยากาศการบรรยายถานการณ์ Digital Disruption + Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทยอ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร

ภาพบรรยากาศการบรรยายถานการณ์ Digital Disruption + Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทยอ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร


ภาพบรรยากาศการบรรยายถานการณ์ Digital Disruption + Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทยอ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร

ภาพบรรยากาศการบรรยายถานการณ์ Digital Disruption + Over-the-Top TV (OTT) ในประเทศไทยอ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร

Share:

Leave a reply