“ภัยทางเพศออนไลน์” เรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน

Share:
อ.ต้นรัก ธวัชัย สุขสีดา

“ภัยทางเพศออนไลน์” เรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน

อ.ต้นรัก ธวัชัย สุขสีดา

อ.ต้นรัก ธวัชัย สุขสีดา

 

ถ้าพูดถึงภัยทางเพศออนไลน์ นั้นคือการละเมิดทางเพศออนไลน์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง SEX ซึ่งนั้นหมายถึงการพูดคุยรับส่งสื่อทางเพศที่ไม่เมาะสมทางออนไลน์เป็นพฤติกรรมการส่งรูปเปลือยหรือรูปโบกึ่งเปลือย วิดีโอ ข้อความหรือเสียงที่มีความล่อแหลมทางเพศ การแลกเปลี่ยนภาพโป๊ เปลือย ลามกอนาจารของกันและกัน ผลกระทบ รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ เครียด กดดัน หากภาพ หลุดเผยแพร่ออกไปจะรู้สึกอับอายเสียชื่อเสียง เสียอนาคต เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า

หากต้องพบเจอกับสถาณการณ์การคุมคามทางเพศออนไลน์ ต้องตั้งสติ อย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือ การป้องกันโดยต้องแจ้งพ่อแม่ ครู เพื่อนให้ช่วยเหลือ และต้องระวังในการเลือกรับเพื่อนออนไลน์ ไม่คลิก Link ที่ไม่รู้จัก เมื่อพบเจอก็ควรปิดกั้น Block ผู้ที่ส่งข้อความมาถึงเรา แล้วรวบรวมหลักฐานชื่อ Account เช่น Email Facebook Line เก็บข้อความรูปภาพทางเพศเพื่อเป็นหลักฐานแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ

แนวทางการป้องกันภัยทางเพศออนไลน์ด้วยการ สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ไม่ควรใช้เวลากับการท่องโลกอินเทอร์เน็ต นาน ๆ โดยเลือกดูและใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมาย งดข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนก ข่าวปลอม การกลั่นแกล้งรังแก หรือเรื่องที่ทําให้เครียด ไม่แชร์ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ไม่แสดงความเห็นในทาง หมิ่นประมาท ยุแยง ให้ร้าย ใส่ความ ละเมิดหรือทําร้ายผู้อื่น ไม่เล่นพนัน เกมรุนแรง สื่อลามกอนาจาร กระทําหรือชักชวนทํากิจกรรมที่ผิดกฎมาย อันตราย ไม่หลงเชื่อคนแปลกหน้าออนไลน์ ต้องตระหนักว่ารูปโปรไฟล์ ชื่อบัญชี หรือตัวตนบนโลกออนไลน์นั้นปลอมแปลงกันได้ง่ายมาก รักษาความเป็นส่วนตัวโดยไม่เปิดกล้องพูดคุยกับคนในโลกออนไลน์เพราะมีความเสี่ยงที่จะได้รับสื่อลามกอนาจารหรือถูกโน้มน้าว ชักจูงให้ส่งภาพหรือวิดีโอในลักษณะโป๊เปลือย ไม่ใส่ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปบนโลกออนไลน์เช่น ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุลจริง ที่อยู่ โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน อาจมีการนําภาพใบหน้าไปตัดต่อให้เสียหาย หรือมาดักพบที่บ้าน

หรือโรงเรียน โดยใช้ข้อมูลที่เราเคยใส่ไว้เองในสื่อโซเชียล สุดท้ายควรรักษารหัสผ่านเป็นความลับ และเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือนเพื่อป้องกันคนอื่นแอบเข้ามาใช้ระบบของเราไปกระทําเรื่องที่ไม่ดี

ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์จากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สสส. และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ทำให้เห็นว่าทุกๆคนในโลกออนไลน์ทุกวันนี้มีความเชื่อและพฤติกรรมออนไลน์ที่สุ่มเสี่ยงหรืออาจนำภัยถึงตัวได้ทุกวินาที ดังนั้นทุกๆคนควรหมั่นช่วยดูแลสอดส่องช่วยเหลือกัน เมื่อพบการคุมคามภัยทางเพศออนไลน์ ควรนำข้อมูลไปแจ้งแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปกำหนดนโยบายและวางแผนแนวทางปฎิบัติเพื่อเกิดมาตรการ เครื่องมือ กลไกการทำงานเชิงบูรณาการที่จะช่วยกันดูแล ป้องกัน และช่วยเหลือกันจากภัยออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

บทความอ.ต้นรัก ธวัชัย สุขสีดา หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ ฉบับ 16-31 พฤศจิกายน  2563
เรื่อง “ภัยทางเพศออนไลน์” เรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน

"ภัยทางเพศออนไลน์”  เรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน

“ภัยทางเพศออนไลน์” เรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน

 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล วิทยาการการตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนการตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

อ.ต้นรัก ธวัชชัย

 

Share:

Leave a reply