จับตาเทรนด์อนาคตธุรกิจดิจิทัล 2021

Share:

จับตาเทรนด์อนาคตธุรกิจดิจิทัล 2021

สวัสดีเดือนส่งท้ายปี 2020…โลกวันนี้วิ่งเร็วด้วย 5G ไปแล้ว ด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G เพิ่มอัตราการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ รวมไปถึงระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้อนาคตของเศรษฐกิจทั่วโลกได้ดำเนินมาถึงยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อทุกอณูของมนุษย์และการทำธุรกิจทุกวันนี้

 

จับตาเทรนด์อนาคตธุรกิจดิจิทัล 2021

จับตาเทรนด์อนาคตธุรกิจดิจิทัล 2021

 

ในปี 2021 ควรจับตาเทรนด์ธุรกิจดิจิทัลที่ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเฉพาะ Fiber Optic ที่ใช้ตามบ้านเรือนมีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้น และการทำธุรกิจ E-Commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายสินค้า การทำการตลาดโปรโมทสินค้าทางออนไลน์มีอัตราการเติบโตสูง ผลมาจากการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีการขนส่งออนไลน์ Online Delivery Service เช่น Lineman Foodpanda และ Grab ที่มียอดการใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence)  ที่มาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเดิม ๆ ส่งผลให้ความต้องการจ้างงานคนลดลง ซึ่ง AI สามารถเข้าไปแทนที่ครึ่งหนึ่งของตำแหน่งงานต่าง ๆ ไปแล้ว ทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลถูก Disrupt และได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผลมาจากการทดแทนของ Platform OTT ทางดิจิทัล อาทิเช่น Netflix และ Youtube รวมไปถึงอุตสาหกรรมการเงินก็มีผลจากการเปลี่ยนแปลไปด้วยดิจิทัลแบงค์ Digital Banking และฟินเทค Fintech

เทรนด์ธุรกิจดิจิทัลที่จะเข้ามาขับเคลื่อนในปี 2021 จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้แก่ ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) การบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device) ซอฟต์แวร์ (Software) และการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communications) และจากนี้ไปต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคของผู้คนด้วย เพราะผู้คนหันมาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หันมาทำงานผ่านแพลตฟอร์ม เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการประชุมทางไกล เล่นเกม ช้อปปิ้ง ชำระเงินและการลงทุน ดังนั้นการก้าวเข้าสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วสูงนี้ทำให้เกิดขึ้นของธุรกิจดิจิทัล 2021 ที่ทุกคนควรเรียนรู้และมีความเข้าใจในการใช้งานหรือเข้าถึงนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อจะได้ตามเทรนด์อนาคตธุรกิจดิจิทัลได้ทัน

Share:

Leave a reply