การปั้นแคมเปญตลาดโปรโดนใจ (ระเบิดไอเดียสร้างคอนเท้นต์เงินล้าน) อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
การปั้นแคมเปญตลาดโปรโดนใจ (ระเบิดไอเดียสร้างคอนเท้นต์เงินล้าน) อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

จัดเงินล้านให้งามๆ กับการปั้นแคมเปญตลาดโปรโดนใจ (ระเบิดไอเดียสร้างคอนเท้นต์เงินล้าน)
เจ้าของโรงงาน OEM ธุรกิจ Health & Beauty จัดโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม ISMED

เปลี่ยน”สต็อค”เป็น”สตังค์” Health & Beauty สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สร้างโมเดลธุรกิจ Health & Beauty เงินล้าน (แผนการตลาด,โมเดลการสร้างยอดขาย)

การปั้นแคมเปญตลาดโปรโดนใจ (ระเบิดไอเดียสร้างคอนเท้นต์เงินล้าน) อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

การปั้นแคมเปญตลาดโปรโดนใจ (ระเบิดไอเดียสร้างคอนเท้นต์เงินล้าน) อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา


การปั้นแคมเปญตลาดโปรโดนใจ (ระเบิดไอเดียสร้างคอนเท้นต์เงินล้าน) อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

การปั้นแคมเปญตลาดโปรโดนใจ (ระเบิดไอเดียสร้างคอนเท้นต์เงินล้าน) อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:

Leave a reply