โปรเจคปั้นผู้ค้าออนไลน์ธุรกิจ Health & Beauty อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Share:
อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์การตลาดดิจิทัล

โปรเจคปั้นผู้ค้าออนไลน์ธุรกิจ Health & Beauty
ให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้านความสวย ความงาม และสปา
วิทยากร อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จัดโดยสถาบันวิสาหกิจขนาดย่อม ISMED

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์การตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์การตลาดดิจิทัล

Share:

Leave a reply