กลยุทธ์ 4Es ในยุคโควิด-19

Share:
กลยุทธ์ 4Es ในยุคโควิด-19

สวัสดีทุกท่าน เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้การจับจ่ายใช้สอยและกำลังซื้อของประชาชนลดลง รวมทั้งหลายธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการต้องหยุดชะงักลง แม้จะมีมาตรการมาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่มาตรการส่วนใหญ่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด         

กลยุทธ์ 4Es ในยุคโควิด-19

กลยุทธ์ 4Es ในยุคโควิด-19

            ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal นี้ ผู้ประกอบการต้องหันมาให้ความสนใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่คุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยี ใช้โซเชียลมีเดียเเละแอปพลิเคชั่นเเชทเป็นช่องทางหลักเพื่อรับข่าวสารมากขึ้น

            โดยผู้ประกอบการอาจต้องปรับกลยุทธ์มาใช้แนวคิด 4Es กันครับ โดยเป็นแนวคิดที่เริ่มต้นมาจากแนวคิด 4Ps ที่เป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่เน้นที่ตัวสินค้าและบริการเป็นสำคัญ ซึ่งกลยุทธ์ 4Es ในยุคโควิด-19 ผู้ประกอบการต้องเน้นการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคประทับใจในสินค้าและบริการ จาก Product to Experience หรือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ซื้อ และผู้ประกอบการต้องเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้ง online และ offline เช่น มีหน้าเว็บไซต์ มีการจัดจำหน่ายผ่าน Online marketplace Lazada Shopee หรือใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ทางเลือกในการชำระเงินที่จะต้องสร้างความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น ชำระเงินด้วยเงินสด ชำระผ่านบัตรเครดิต ระบบพร้อมเพย์หรือเก็บเงินปลายทางเป็นการสร้างช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการ Place to Everyplace รวมถึงผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงการทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึง Price to Exchange คือความ “คุ้มค่า” ที่จะซื้อสินค้าและบริการ รู้สึกว่าสินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในยุคนี้  ซึ่งสุดท้ายแล้วนั้นผู้ประกอบการต้องมีการสื่อสารที่เน้นให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ร่วม  ทำให้ลูกค้ารู้สึกชื่นชอบและอยากเข้ามาทดลองหรือใช้บริการ และกลายเป็นการบอกปากต่อปาก ชักชวนเพื่อนมาใช้ด้วยกันจะมีประสิทธิภาพในโลกยุคใหม่ โดยเน้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้ามากกว่าเน้นที่ตัวสินค้ามากเกินไป หรือที่เรียกว่า Promotion to Evangelism

            ดังนั้นผมจึงมองว่ากรอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบเดิม ๆ จึงต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การนำหลักการตลาดแบบ 4Es มาใช้กับธุรกิจจึงน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจคว้าใจผู้บริโภคและเติบโตต่อเนื่องในระยะยาวได้ครับ

 

กลยุทธ์ 4Es ในยุคโควิด-19

กลยุทธ์ 4Es ในยุคโควิด-19

 

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านออนไลน์ดิจิทัล
บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง.
ฉบับเดือน  1-16 มีนาคม  2564

Share:

Leave a reply