วิทยากรบรรยาย โครงการ Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

Share:
อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ
อ.ต้นรัก ธวัชชัน สุขสีดา ร่วมแบ่งปันบรรยายด้านการตลาดออนไลน์
หัวข้อ
– การสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัล
– การโปรโมทร้านออนไลน์ให้ปัง
โครงการ Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (รอบภาคเหนือ)
ณ โรงแรมรีเจนท์ ลอร์ด ลำปาง เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ร่วมพัฒนาผู้ขายสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ ให้เติบโตคู่กับสินค้าที่พร้อมไปต่อยกระดับทักษะ ความรู้ สู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) ที่ประสบความสำเร็จ โดยจะได้รับการคัดสรรให้เหลือ 5 รายสุดท้าย เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการท่านอื่นต่อไป

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ

1. ผู้ที่มีร้านค้าออนไลน์เป็นของตนเอง และกำลังมองหาสินค้าใหม่ๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และส่งเสริมให้พร้อมสู่การเป็นนักการออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online)
2. ผู้ที่มีสินค้าเป็นของตนเอง และต้องการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เติบโตขึ้น มีโอกาสในการขยายตลาดผ่านช่องทางของนักการออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online)
3. ได้รับการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) กับผู้ประกอบการที่ความพร้อมและมีสินค้าที่มีศักยภาพ
4. เพิ่มโอกาสทางการค้าออนไลน์ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้

บรรยากาศการบรรยาย อ.ต้นรัก

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

Share:

Leave a reply