อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษา Train the Coach “SME Coaching Online” สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

Share:
อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษา Train the Coach "SME Coaching Online" สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านออนไลน์ Train the Coach “SME Coaching Online” สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
ประชุมรับฟังความคิดเห็นพร้อมทิศทางกิจกรรม Train the Coach “SME Coaching Online” ภายใต้โครงการ Train the Coach ปี 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2534 เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ตนายวรพจน์​ ประสานพานิช​ ผู้อำนวยการ​ฝ่าย​สนับสนุน​องค์​ความรู้​และ​ระบบ​ให้บริการ​ SMEs​ เปิดการประชุม​รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ​ และแนวทางดำเนินงาน​ SME​ Coach​ing​ Online​ 2021​ ภายใต้​โครงการ​ Train​ the​ Coach​ ณ โรงแรม​ดารา จังหวัด​ภูเก็ต วันนี้ (26​ มีนาคม 2564)

ภาพบรรยายกาศ Train the Coach

 อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษา Train the Coach "SME Coaching Online"  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษา Train the Coach “SME Coaching Online” สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)


 อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษา Train the Coach "SME Coaching Online"  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษา Train the Coach “SME Coaching Online” สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)


 อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษา Train the Coach "SME Coaching Online"  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษา Train the Coach “SME Coaching Online” สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)


 อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษา Train the Coach "SME Coaching Online"  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษา Train the Coach “SME Coaching Online” สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

Share:

Leave a reply