วิธีการฝึกฝนการดูแลตนเองบนโซเชียลมีเดียเพื่อนำแสงสว่างเข้ามาในโลกของคุณ

Share:
วิธีการฝึกฝนการดูแลตนเองบนโซเชียลมีเดียเพื่อนำแสงสว่างเข้ามาในโลกของคุณ

วิธีการฝึกฝนการดูแลตนเองบนโซเชียลมีเดียเพื่อนำแสงสว่างเข้ามาในโลกของคุณ
1.  โพสต์ในสิ่งที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายต้องการ
2.  ติด Hastag เพื่อทำการค้นหาได้ง่ายในช่องทางโซเชียลมีเดีย Socila Media โดยเล่นกับกระแสเช่น #โควิด19
3.  สร้าง engage ในการเข้าถึงตัวเราในโลกออนไลน์
4. ต้องเข้าใจคนที่ติดตาม Understand Your Followers เราว่าเข้าสนใจอะไรและเป็นใครนำเสนอสิ่งที่เขาต้องการ
5. Optimise ปรับเพิ่มประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดีย Socila Media ของเราให้เหมาะสมกับสถานการณ์
6. Reply to comment ตอบกลับทุกคอมเม้นทฺของลูกค้าเราอย่างปล่อยให้นานหรือนิ่งเฉยเด็ดขาด
เท่านี้คุณก็จะได้แส้งสว่างบนโซเชียลมีเดียเข้ามาสู้ธุรกิจของคุณ
อ.ต้นรัก

วิธีการฝึกฝนการดูแลตนเองบนโซเชียลมีเดียเพื่อนำแสงสว่างเข้ามาในโลกของคุณ

 

Share:

Leave a reply