ร่วมเข้าโครงการ Smart Trader Online อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรบรรยายด้านการตลาดออนไลน์

Share:
ร่วมเข้าโครงการ Smart Trader Online อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรบรรยายด้านการตลาดออนไลน์

ร่วมเข้าโครงการ Smart Trader Online อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรบรรยายด้านการตลาดออนไลน์
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าการอบรม เพื่อสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (รอบภาคใต้)
ในวันที่ 27-28 เมษายน 2564 ณ โรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
แล้วพบกันนะ

ร่วมเข้าโครงการ Smart Trader Online อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรบรรยายด้านการตลาดออนไลน์

ร่วมเข้าโครงการ Smart Trader Online อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรบรรยายด้านการตลาดออนไลน์


ฟรีตลอดโครงการ!!!

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป
ด่วน!!! มีจำนวนที่นั่งจำกัด

ลิงค์รับสมัคร
https://forms.gle/DnGhw9c148DGJdY37

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
– ไม่จำกัด เพศ อายุ การศึกษา
– เป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้ประกอบการ SME หรือนิติบุคคล
ที่มีการขายสินค้าอยู่แล้วบนระบบออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram หรือ e-Marketplace ต่างๆ
– รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม โดยคัดเลือกจากผู้ที่ส่งใบสมัคร
และผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวน 110 รายแรกเท่านั้น
– ฟรีที่พัก
– สนับสนุนค่าเดินทางตามระยะทาง (แต่ไม่เกิน 1,000 บาท)

Share:

Leave a reply