Covid-19 เร่งให้องค์กร ธุรกิจเกิด Digital Transformations

Share:

สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในไทยกระจายเป็นวงกว้างและเร็วกว่าการระบาดรอบแรกแต่ความรุนแรงของโรคน้อยกว่าและพัฒนาการของวัคซีนมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้คาดว่า ผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะไม่รุนแรงเท่าการระบาดรอบก่อน จากมาตรการที่เข้มงวดน้อยกว่า และภาคการ ส่งออกสินค้าทที่ยังขยายตัวได้ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี

ผลกระทบและการฟื้นตัวในระยะต่อไปจะต่างกันทั้งเชิงพื้นที่กลุ่มธุรกิจและกลุ่มแรงงานโดยพื้นที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมเข้มงวดครอบคลุม สัดส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงเกินครึ่งของประเทศ ขณะที่ด้านกลุ่มธุรกิจ จะมีกลุ่มที่เปราะบางเพิ่มเติมจาก รายได้จะลดลงในช่วงนี้ โดยเฉพาะกลุ่มบริการ ขณะที่บางกลุ่มที่มีฐานะการเงินอ่อนแออยู่ก่อนแล้ว จะได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่นี้เพิ่มเติมอีก ส่วนด้านแรงงานในพื้นที่สีแดงที่มาตรการควบคุมเข้มงวด คาดว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจะมีประมาณ 4.7 ล้านคน

สถานการณ์ Covid-19 จึงเปรียบเสมือนอัตราเร่งให้ธุรกิจเกิด Digital Transformation ได้เร็วขึ้น ซึ่งหลายธุรกิจต้องการปรับเปลี่ยนระบบ หรือรูปแบบการทำงาน แบบ Manual เดิม ๆ ที่มีการใช้คนทำงาน จดข้อมูลในกระดาษ หรือเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจายผ่านดิจิทัล Digital ด้วยรูปแบบข้อมูลที่สามารถส่งผ่านถึงกันโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต

เป็นการ Transformation การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Share Drive แหล่งเก็บเอกสารบน Cloud เพื่อสามารถแชร์เอกสารกันได้ ระบบ E-Commerce ที่มีการขายสินค้าในระบบออนไลน์ สามารถเก็บประวัติการพูดคุย ประวัติการสั่งซื้อ เพื่อติดตามรายละเอียดการซื้อขายได้ การใช้ Mobile Application เพื่อธุรกรรมทางการเงิน การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลผู้ป่วย แทนการจดลงในแฟ้มกระดาษ

กล่าวได้ว่าในยุคโควิด-19 นี้ หลายธุรกิจนั้นต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วย Digital Transformationd โดยให้ความสนใจกับ

* Data ต้องมีการเก็บข้อมูลในแต่ละกิจกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลในรูปแบบ Digital

* Enterprise ทุกคนในองค์กรต้องให้ความร่วมมือ มีความเข้าใจ และเห็นเป็นเป้าหมายเดียวกัน   

* Leadership ผู้นำจะต้องมีความเข้มแข็ง ช่วยแก้ปัญหาให้ทีมงานได้ และสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานในส่วนต่าง ๆ ได้   

* Target เป้าหมายของโครงการต้องชัด และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม   

* Analytics จะต้องมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างมีเหตุผล เพื่อประเมินความสำเร็จในแต่ละส่วน 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นสิ่งที่ให้เกิดความ “กลัว” ต่อการดำเนินการทางธุรกิจทำจึงเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นแรงผลักดัน บางองค์กรต้องทำเพื่อความอยู่รอด ในเมื่อคู่แข่งเขาก็ทำกันหมด เช่น กลุ่มธนาคาร ที่จำเป็นต้องมี Mobile Application เป็นของตัวเอง เพื่อแข่งกับคู่แข่ง แต่ในขณะเดียวกัน บางองค์กรที่ไม่มีคู่แข่งชัดเจน ก็อาจจะมีให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ มาวันนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ Covid-19 ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจน คือ องค์กร ธุรกิจไหนที่มีการดำเนินการ Digital Transformation ก่อนนั้นจะเกิดการสะดุดตัวน้อยกว่าองค์กร ธุรกิจ ที่ยังไม่มีการปรับตัว ดังนั้น รู้วิเคราะห์สถานการณ์ปรับตัวก่อนจะอยู่รอดได้ในยุคโควิด-19 นี้

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านออนไลน์ดิจิทัล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง.
ฉบับเดือน  1-15  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  “Covid-19 เร่งให้องค์กร ธุรกิจเกิด Digital Transformations”

Covid-19 เร่งให้องค์กร ธุรกิจเกิด Digital Transformations

 

Share:

Leave a reply