การพัฒนาตนเองในยุคโควิด-19

Share:
การพัฒนาตนเองในยุคโควิด-19

การพัฒนาตนเองในยุคโควิด-19

การพัฒนาตนเองในยุคโควิด-19

การพัฒนาตนเองในยุคโควิด-19

 

            ในยุคสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ทำให้ผู้คนอยู่ในสังคมนิวนอร์มอลที่เดินหน้าเข้าสู่การใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้คนต้องมีความรู้ 9 ที่ตอบโจทย์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงรองรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น วิกฤติโควิดที่เกิดขึ้นทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ การเดินทาง และการทำงาน ทั้งนี้วิกฤติโควิดยังไม่สิ้นสุดและคงใช้เวลาอีกนานที่จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ 100% หรือบางอย่างอาจไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วก็เป็นได้ ดังนั้นการพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของผู้คนในโลกยุคหลังโควิดที่เรียนรู้โดยเริ่มตั้งแต่

1. การปรับตัวทั้งนี้รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนแปลงจากเดิม การทำงานสายอาชีพเดิมตลอดชีวิตจะมีน้อยลง ดังนั้นคนทำงานต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา
2. ต้องเข้าใจเทคโนโลยี เพราะวิกฤติโควิด-19 เป็นตัวเร่งทำให้หน่วยงานต่างๆ ทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น และอาจต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง เอไอ, บิ๊กดาต้า หรืออินเทอร์เน็ตออฟธิงส์มาใช้งาน ดังนั้นคนทำงานไม่ว่าอยู่ตำแหน่งใดก็จำเป็นจะต้องเข้าใจและทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างคล่องแคล่ว
3
. ต้องสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ได้ เพราะโลกดิจิทัลในยุคโควิด-19 ทำให้มีข้อมูลไหลเข้ามากมาย รวมถึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย คนทำงานจำเป็นต้องมีความสามารถวิเคราะห์แยกแยะ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่อยู่โลกอินเทอร์เน็ตได้ และเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้ในการทำงาน
4. ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การทำงานที่ไม่แน่นอนในโลกที่เปลี่ยนไป คนทำงานจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ ร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคน
5. ต้องพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะการทำงานในยุคใหม่ต้องการคนทำงานที่มีทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งต้องพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่อาจจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต
ทั้งหมดนอกจากจะมีประโยชน์ต่อทุกคนในการทำงานยุคปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อองค์กรที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ดังนั้นต้องพัฒนาตนเองตั้งแต่นี้ไปครับ

การพัฒนาตนเองในยุคโควิด-19

การพัฒนาตนเองในยุคโควิด-19

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านออนไลน์ดิจิทัล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง.
ฉบับเดือน  16-31  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  “การพัฒนาตนเองในยุคโควิด-19”

Share:

Leave a reply