ทักษะยูนิคอร์น Unicorn Skills สมัยใหม่สำหรับนักการตลาด Modern Unicorn Skills for MARKETERS

Share:
ทักษะยูนิคอร์น Unicorn Skills สมัยใหม่สำหรับนักการตลาด Modern Unicorn Skills for MARKETERS

ทักษะยูนิคอร์นสมัยใหม่สำหรับนักการตลาด Modern Unicorn Skills for MARKETERS:

สำหรับยูนิคอร์นในยุคนี้ต้องมีทักษะทักษะยูนิคอร์น ดังนี้ Modern Unicorn Skills for MARKETERS
1. ทักษะกลยุทธ์เนื้อหา Content Strategy
2. ทักษะการวิเคราะห์ Analytics
3. ทักษะโซเชียลมีเดีย Social Media
4, ทักษะความคิดสร้างสรรค์ Creativity
5. ทักษะ ความเป็นผู้นำ Leadership
ใครอยากเป็นยูนิคอร์นตัวต่อไปต้องจัดทักษะดังกล่าวเลย Modern Unicorn Skills for MARKETERS

ทักษะยูนิคอร์น Unicorn Skills สมัยใหม่สำหรับนักการตลาด Modern Unicorn Skills for MARKETERS

ทักษะยูนิคอร์น Unicorn Skills สมัยใหม่สำหรับนักการตลาด Modern Unicorn Skills for MARKETERS

 

 

Share:

Leave a reply