ไลฟ์ทอล์คฟรี Holistic Wellness live talk with Dr. Orawan “ลดอายุกาย ยืดอายุชีวิต” ดำเนินรายการโดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
ที่แรกในประเทศไลฟ์ทอล์คฟรี
Holistic Wellness live talk with Dr. Orawan “ลดอายุกาย ยืดอายุชีวิต”
Topic: สร้างภูมิคุ้มกันให้เสถียร และ สตรอง
พบกับ
นท. พ.ญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล
และ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
ในยุคโควิด-19 นี้ หมออยากให้ทุกคน work life flow for happy wellness ใช้ชีวิตแบบตระหนักรู้ไม่ประมาท ลื่นไหลชีวิตและงานให้กลมกลืนเพื่อความสุขสมบูรณ์ของชีวิตนะค่ะ ขอให้ทุกท่าน
Eat lift happy health sleep retreat
คุณหมอมุ่งหวังที่จะเห็นคนไทยวางแผนสุขภาพชีวิตให้มีความสุขได้ด้วยตัวเอง
แล้วมาพบกันวันศุกร์ที่ 27 สิหาคม 2564
เวลา 20.00-21.00น. มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษากันได้เลยค่ะ คลิกจองเข้าฟัง
https://fb.me/e/1HPhSFjWo

ไลฟ์ทอล์คฟรี Holistic Wellness live talk with Dr. Orawan "ลดอายุกาย ยืดอายุชีวิต" ดำเนินรายการโดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ไลฟ์ทอล์คฟรี Holistic Wellness live talk with Dr. Orawan “ลดอายุกาย ยืดอายุชีวิต” ดำเนินรายการโดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 
 
Share:

Leave a reply