โพสต์ เนื้อหาแบบนี้ อัลกอริทึม Facebook ไม่ปลื้ม

Share:
โพสต์ เนื้อหาแบบนี้ อัลกอริทึม Facebook ไม่ปลื้ม

โพสต์ เนื้อหาแบบนี้ อัลกอริทึม Facebook ไม่ปลื้ม

 • โพสต์ที่มีลิงก์สแปม (เช่น ลิงก์ที่มีชื่อคลิกเบตที่นำไปสู่หน้าที่เต็มไปด้วยโฆษณา)
 • โพสต์ที่ขอคลิกหรือดึงดูดให้ผู้ใช้คลิกด้วยข้อมูลที่น่าตกใจหรือเป็นเท็จ
 • โพสต์ที่มีรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ผิดปกติ (สัญญาณเหมือนเหยื่อ)
 • โพสต์ที่ขอไลค์ คอมเมนต์ และแชร์
 • โพสต์เนื้อหาซ้ำ
 • โพสต์ข้อความเท่านั้น
 • โพสต์เนื้อหาหน้าส่งเสริมการขายอย่างเข้มข้นกระตุ้นให้ผู้อ่านทำการซื้อ
 • โพสต์โพสต์ที่นำข้อความจากโฆษณาที่มีอยู่มาใช้ซ้ำ

  โพสต์ เนื้อหาแบบนี้ อัลกอริทึม Facebook ไม่ปลื้ม

  โพสต์ เนื้อหาแบบนี้ อัลกอริทึม Facebook ไม่ปลื้ม

 

Share:

Leave a reply