หลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์ Build an Online Entrepreneur ทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก กับการค้าในโลกดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
หลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์

กำหนดการอบรม
หลักสูตร “ผู้ประกอบการออนไลน์ Build an Online Entrepreneur”
หัวข้อ “ทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก กับการค้าในโลกดิจิทัล”
ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
วิทยากร
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

หลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์

หลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์

Share:

Leave a reply