อรมรบติดอาวุธทักษะดิจิทัลสู่ความสำเร็จโดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
อรมรบติดอาวุธทักษะดิจิทัลสู่ความสำเร็จโดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

“ติดอาวุธทักษะดิจิทัลสู่ความสำเร็จโดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ”
วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด วิทยาลัยเทคนิคคกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

โครงการผู้ประกอบการออนไหัวข้อ
“ติดอาวุธทักษะดิจิทัล สู่ความสำเร็จโดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ”
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาสถาบันวิสาหกิจขนาดย่อม (สสว.)

 

ติดอาวุธการตลาดดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ติดอาวุธการตลาดดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

ติดอาวุธการตลาดดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ติดอาวุธการตลาดดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

ติดอาวุธการตลาดดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ติดอาวุธการตลาดดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

ติดอาวุธการตลาดดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ติดอาวุธการตลาดดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

ติดอาวุธการตลาดดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ติดอาวุธการตลาดดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

 

Share:

Leave a reply