อบรมหลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
อบรมหลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

อบรมหลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
เป็นงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ จัดอบรมหลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
วิทยาลัยอาชีวนครปฐม 

อบรมหลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

อบรมหลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:

Leave a reply