สร้างโอกาส ปั้นนักการตลาดออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
สร้างโอกาส ปั้นนักการตลาดออนไลน์
อ.ต้นรัก

 10.00 น.    –  กล่าวเปิดจากผู้บริหารสถาบันการศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุ)
 10.30 น.    (ปลุกสมอง)
                  * เปิดโลกพฤติกรรมการใช้ Social Media ของคนไทยในช่วง COVID-19 ในยุคความปกติใหม่ (New Normal)
                  * สูตรสำเร็จผู้ประกอบการออนไลน์ จากหลักการ“รู้จัก ชอบ เชื่อ ซื้อ”
                  * สร้างเสน่ห์ดึงดูดลูกค้าบนโลกออนไลน์
                  * ทำแบบทดสอบการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เหมาะสมกับคุณเพียงใด
                  ***(เล่มเกมฝึกทักษะ)***

11.10 น.     –  พักรับประทานอาหารว่าง
11.20 น.       * วิธีสร้างและนำเสนอตัวตนของธุรกิจบนโลกออนไลน์
                  * เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่นิยมในการทำการตลาดออนไลน์ ยุคปัจจุบัน – เทรนด์ใหม่

                  ***(เล่มเกมฝึกทักษะ)***

12.00 น.   – รับประทานกลางวัน
13.00 น.     (ใช้สมอง)
                  * ขายของผ่าน E-commerce Contents เรียนรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์ สำหรับขายของออนไลน์แบบต่าง ๆ

                  * ไอเดียสำหรับการวางแผนคอนเทนต์ Social Media
                  * อะไรอิน-อะไรเอ้าท์ ในโลกการตลาดออนไลน์ (update – ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน)

                 ***(เล่มเกมฝึกทักษะ)***
14.10 น.   – พักรับประทานอาหารว่าง

สร้างโอกาส ปั้นนักการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก วิทยาลัยมาบตาพุด 6

สร้างโอกาส ปั้นนักการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก วิทยาลัยมาบตาพุดสร้างโอกาส ปั้นนักการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก 2

สร้างโอกาส ปั้นนักการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก 2

Share:

Leave a reply