ชี้ชัดกับการเก็บภาษี 7 เปอร์เซ็นต์จากการทำโฆษณา facebook


Share:

ชี้ชัดกับการเก็บภาษี 7% จากการทำโฆษณา facebook

 

สวัสดีครับมิตรรักแฟนคลับทุกท่าน มีข่าวมาอัพเดตและแบ่งปันกันครับจากที่มีข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Facebook ระบุว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป การยิงโฆษณา (Ads) บนแพลตฟอร์มในประเทศไทยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เพิ่มด้วยนั้น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเพิ่มมานี้จะปรับใช้กับผู้ทำการโฆษณาที่ตั้งค่าผู้ขายเป็นชาวไทย มีที่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่ได้กรอกหมายเลขผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT ID) ในบัญชีโฆษณาบนเฟซบุ๊ก โดยจะมีการคิดภาษีเพิ่มไปหลังจากยอดสุทธิแล้ว (ไม่รวมในค่าบริการโฆษณา) ยกตัวอย่าง เช่น ยิงโฆษณาจำนวน 1000 บาท ผู้โฆษณาจะต้องจ่ายเงินให้เฟซบุ๊กเป็นจำนวนเงิน 1070 บาท โดยสอดคล้องกับกฎหมาย e-Service ของไทยที่ได้กำหนดไว้ว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศ ที่ให้บริการในไทยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร

ซึ่งในกรณีที่ธุรกิจได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะสามารถนำไปใช้เป็นภาษีซื้อได้ หรือสามารถนำมาหักออกจากภาษีขายได้ โดยจะไม่โดนเรียกเก็บ 7% ในส่วนนี้ แต่ต้องไปทำเรื่องนำส่งกรมสรรพากรด้วยตัวเอง แล้วจึงจะเอาภาษีซื้อมาใช้ได้ตามปกติ
โดยกลุ่มที่จด VAT หมายถึง บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้าน/ปี กรณีที่มีการจด VAT จะไม่ถูกเรียกเก็บเพิ่ม 7% ณ เวลาที่ยิงแอด แต่ต้องยืน VAT เองในภายหลังโดยจะต้องแจ้ง Facebook ว่ามีการจด VAT เพื่อให้ระบบรับทราบด้วย
และกลุ่มที่ไม่ได้จด VAT คือบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้จด VAT สำหรับกลุ่มนี้ระบบ Facebook จะตัดเงินแบบรวม VAT 7% อัตโนมัติ และขอคืนภาษีไม่ได้ ซึ่ง Facebook จะนำส่ง VAT ให้กับบัญชีของผู้ลงโฆษณาเอง

ในข้อกำหนดการขอคืนภาษีซื้อจากการจ่ายค่าโฆษณา Facebook ค่าใช้จ่ายนั้นต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการ หรือบริษัทเท่านั้น เพราะการใช้จ่ายส่วนตัวไม่สามารถนำมาขอคืนภาษีได้ การใช้จ่ายควรถูกสั่งจ่ายจากบัญชี หรือบัตรเครดิตของบริษัท เพื่อให้สะดวกต่อการขอคืนภาษีหลังจากจ่ายชำระค่าโฆษณา หรือค่าบริการ Facebook ควรขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน ที่ต้องนำไปใช้ในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มการยื่นขอคืนภาษีจะต้องใช้เอกสาร ภ.พ.36 เพื่อขอใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร และนำไปขอคืนภาษีซื้อ

สรุปแล้ว คนธรรมดาค้าขายออนไลน์ที่ไม่ได้จด VAT หากยิง Ads จะต้องจ่ายค่าโฆษณา และ VAT 7% ตามนโยบายของ Facebook แต่ถ้าไม่ได้ซื้อโฆษณา Ads ก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ส่วนผู้ประกอบการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก แค่แจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับทาง Facebook รับทราบเท่านั้น และก็ยื่นแบบ ภ.พ.36 นำส่งสรรพากรตามปกติ ก็สามารถขอคืนภาษีจากการซื้อโฆษณา Facebook ได้แต่ก็ต้องทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องด้วยนะครับ

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านออนไลน์ดิจิทัล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง.
ฉบับเดือน  16-31 ตุลาคม  2564 เรื่อง  “ชี้ชัดกับการเก็บภาษี 7% จากการทำโฆษณา facebook
″

 

ชี้ชัดกับการเก็บภาษี 7% จากการทำโฆษณา facebook

ชี้ชัดกับการเก็บภาษี 7% จากการทำโฆษณา facebook

 

Share:

Leave a reply