โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์

Share:
โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์

โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์
ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ท่านสุรศักดิ์ อักษรกุล ที่ให้เกียรติมาบรรยายโครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ ขอบคุณผู้จัดการทุกท่าน ผู้ข้ารวมอบรมทุกท่าน ความรู้ความสุขจะเปลี่ยนเงินร้อยเป็นเงินล้านได้อย่างแน่นอนจากรอยยิ้ม เสียงปรบมือ คำชื่นชมและความตั้งใจที่มอบให้ผมขอบคุณครับ

กำหนดการโครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่
08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน เช็คชื่อเข้าระบบ
09.00 – 09.15 น.               พิธีกร กล่าวนำเข้าสู่การจัดงาน
09.15 – 09.45 น.               กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ และกล่าวเปิดงานโดยท่านสุรศักดิ์ อักษรกุล
09.45 – 10.00 น.               พิธีกร นำเสนอภาพรวมโครงการ และแนะนำคณะผู้เชียวชาญด้านต่างๆ
10.00 – 11.30 น.               บรรยายหัวข้อ : เปลี่ยนเงินร้อยให้เป็นเงินล้าน กับการวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 5.0  โดย  อาจารย์ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดดิจิทัล
11.30 – 12.00 น.               ซักถามตอบข้อสงสัย
จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน สำนักนายกรัฐมนตรี

บรรยายกาศการอบรมโครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่

โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์

โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์


โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์

โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์


โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์

โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์


โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์

โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์


โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์

โครงการ OTOP อร่อยดีวิถีใหม่ บรรยายโดย อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์

 

Share:

Leave a reply