อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยาย “ใช้ปัญญา นำทุน สร้างธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน”

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
“ใช้ปัญญา นำทุน สร้างธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน”
โครงการจัดหลักสูตร ที่ปรึกษาและสร้าง Smart(X)YourSelf(X)YourTeam ธุรกิจยานยนต์ Used Car บริษัท ๙๔๕ Premium Used Cars
เป็นที่ปรึกษาและอบรมปฎิบัติการสร้างผลงานตนเองและทีมในการติดอาวุธลับการตลาดในยุคดิจิทัลวิถีใหม่ (New Normal in Digital) รวมถึงขยายทักษะการขายรถมือสองให้มีประสิทธิภาพและได้ผลสูงสุด
รูปแบบการอบรมจริงและออนไลน์ ทุกสัปดาห์
ลงมือปฎิบัติ สร้างผลงาน สร้างอาวุธลับใช้ได้จริงกับทุกธุรกิจในช่องทางออนไลน์เห็นผลชัด
โดย
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
อาจารย์ วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านออนไลน์
อยากให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์
ปรึกษาได้ครับ
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

 

Share:

Leave a reply