วิทยากร การปรับตัวธุรกิจในยุค New normal อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Share:
วิทยากร การปรับตัวธุรกิจในยุค New normal อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วิทยากร การปรับตัวธุรกิจในยุค New normal ให้กับผู้ประกอบการกว่า 100 ราย
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วิทยากร การปรับตัวธุรกิจในยุค New normal อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วิทยากร การปรับตัวธุรกิจในยุค New normal อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


วิทยากร การปรับตัวธุรกิจในยุค New normal อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วิทยากร การปรับตัวธุรกิจในยุค New normal อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


วิทยากร การปรับตัวธุรกิจในยุค New normal อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วิทยากร การปรับตัวธุรกิจในยุค New normal อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Share:

Leave a reply