แอปพลิเคชันจัดหางานพาร์ทไทม์ DAYWORK สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2021

Share:
แอปพลิเคชันจัดหางานพาร์ทไทม์ DAYWORK สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2021

ด้วย แอปพลิเคชันจัดหางานพาร์ทไทม์ “DAYWORK” เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยหางานพาร์ทไทม์สำหรับนิสิตนักศึกษา ได้รับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2021″ ประเภทรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดย “DAYWORK” เป็นการจัดหางานาร์ทไทม์แบบยืดหยุ่น ทำให้นิสิตนักศึกษาสามารถหาประสบการณ์จากการทำงานได้หลากหลายรูปแบบ มีการคัดกรองทั้งค่าแรงและลักษณะงาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การทำงานรายชั่วโมงเป็นต้นไป

แอปพลิเคชันจัดหางานพาร์ทไทม์ DAYWORK สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2021

แอปพลิเคชันจัดหางานพาร์ทไทม์ DAYWORK สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2021

 

Share:

Leave a reply