อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ให้คำปรึกษาวางแผนการตลาดโปรเจคใหม่ “คลับสวรรค์สำหรับผู้สูงวัย” Aging Society Paradise Club

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
นำเสนอให้คำปรึกษาวางแผนการตลาดโปรเจคใหม่ “คลับสวรรค์สำหรับผู้สูงวัย” Aging Society Paradise Club ให้แก่ เรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และ นายกฯบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย และ แพทย์ทรงกลด วัฒนพรชัย ตัวแทนจากสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย
อนาคตได้เห็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ สนุก PLearn สำหรับผู้สูงวัยไทยแน่นอน

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ระดับประเทศ วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Share:

Leave a reply